Sparräntor

Sveriges storbanker ger ingen eller mycket låg ränta på sparkonton idag. Här har vi därför samlat andra finansbolag som erbjuder betydligt högre ränta och avkastning för ditt sparande.
Sparräntan är den ränta en bank, ett kreditmarknadsbolag eller ett finansbolag betalar dig för att du lånar ut dina pengar. Alla aktörer inom finans har behov av kapitalanskaffning och att låna in från den breda allmänheten är ett förhållandevis billigt sätt att få in pengar som kan användas för utlåning och i den egna verksamheten.

Sparräntor anges till en nominell siffra, till exempel 1%. Räntan kan vara rörlig, vilket betyder att den kan öka eller minska beroende på hur det allmänna ränteläget ser ut, eller vara fast. Om räntan kapitaliseras en gång per år utbetalas hela ränteintäkten vid ett tillfälle. Om ränta i stället räknas per dag (normalt 360 dagar om man ska vara petig) läggs ränteintäkten på dagligen, vilket ger en liten ränta på ränta-effekt på årsbasis.

Jämför sparräntor och se dina pengar växa

Hitta bästa sparräntan

Alla är vi ute efter den bästa sparräntan och här på Sparapengar.com ger vi dig möjligheten att hitta den bank som kan erbjuda dig bäst sparränta för dina pengar. Varje liten tiondel av en procent kan göra stor skillnad i längden så jämför sparräntor noga för att maximera ditt sparande. Jämför erbjudandena och välj det alternativ som du tycker verkar bäst för dina placeringar. Se bara till att läsa villkoren noga så att du vet precis vad som gäller.

Det råder fri prissättning för sparkonton och det innebär att banker och kreditmarknadsbolag kan konkurrera om spararnas pengar genom att höja sina sparräntor. Det är många, särskilt mindre kreditmarknadsbolag som har inlåning från allmänheten som sitt enda sätt att få in friskt kapital, som konkurrerar med sparräntan och det innebär att grundregeln är att du ska välja bort de större bankerna och i stället rikta in dig på de lite mindre aktörerna.

När du jämför sparkonton är det själva räntan som är det mest centrala. Det finns emellertid några andra saker att jämföra innan du väljer. En är hur lite respektive mycket du kan spara och en annan är hur enkelt det är att sätta in och ta ut pengar. Det är också en god idé att titta närmare på om räntan sätts in dagligen eller årligen. Med förstnämnda ökar saldot på ditt sparkonto löpande, vilket ger en liten positiv effekt över tid.

Hur bestäms din sparränta?

Banker, kreditmarknadsbolag och andra aktörer som har behov av att få in friskt kapital från allmänheten, är helt fria att sätta vilka sparräntor de vill. Konkurrensen om spararna är en faktor bakom hur sparräntan bestäms, en annan är vilket faktiskt behov av inlåning banken har. En storbank, som enkelt kan låna från till exempel Riksbanken, har inget större behov av dina pengar och det innebär att du erbjuds förhållandevis låga sparräntor. Ett mindre kreditmarknadsbolag som inte kan låna av Riksbanken och dessutom får betala ganska mycket för att låna från andra banker kan ge dig en betydligt högre sparränta. Det finns ett tydligt samband mellan storleken på en bank och den sparränta på inlånade medel den kan erbjuda.

Sparränta med insättningsgaranti

De flesta banker är anslutna till Riksbankens insättningsgaranti. Denna garanti innebär att du alltid är säker på att få tillbaka dina utlånade pengar (med upplupen ränta) om banken skulle gå i konkurs eller på annat sätt inte kan fullgöra sina åtaganden. Insättningsgarantin gäller på upp till 100 000 euro per person och bank.

Fasträntekonto och högräntekonto

När det allmänna ränteläget är lågt är sparande på traditionella sparkonton med rörlig ränta inte den mest gynnsamma affären. I bästa fall får du ett par procent i effektiv ränta per år och på denna avkastning ska du även betala kapitalvinstskatt.

Två alternativ till rörliga sparkonton är fasträntekonton och högräntekonton. Med dessa alternativ kan du spara pengar hög ränta enklare. Fasträntekonton är konton där dina pengar låses under ett antal månader, ett år eller flera år. Att ha en säker tillgång till inlånade pengar är fördelaktigt för banken/kreditmarknadsbolaget och det gör att du får en lite bättre räntesats.

Högräntekonton är konton i regi av kreditmarknadsbolag och finansbolag som inte är anslutna till insättningsgarantin. De inlånade pengarna är ofta till för att finansiera konsumentkrediter till förhållandevis höga räntor och det innebär att kreditmarknadsbolaget/finansbolaget kan erbjuda en högre inlåningsränta.

Penningmarknadsfonder

Om du eftersträvar en något högre ränta på ditt sparande kan en räntefond med kort löptid vara ett alternativ. Dessa så kallade penningmarknadsfonder ger generellt en bättre avkastning än ett traditionellt sparkonto.

Att notera är att penningmarknadsfonder investerar i räntebärande värdepapper med kort löptid från ett större antal emittenter, vilket innebär att risken är högre än för ett sparkonto. Med pengar på ett sparkonto vet du exakt vad din avkastning kommer att bli när räntan betalas ut på ditt konto (kapitaliseras), men detsamma gäller inte för penningmarknadsfonder. Värdet på ditt sparande kan gå upp såväl som ner.