Cookies

Enligt svensk lag har vi på Sparapengar.com skyldighet att informera dig som besökare om vad det innebär med Cookies.

Cookies? Vad är det?

För att förtydliga använder vi termerna du/dig när vi talar om besökaren och vi/oss när vi talar om Sparapengar.com. Cookies är idag ett begrepp som ofta används och innefattar en textbaserad datafil som lagras lokalt i din webbläsare. Filen kan innehålla information som kan användas för att identifiera och klargöra vem du är som enskild besökare. Tack vare funktionen kan man underlätta för dig genom att ta fram dina enskilda önskemål, så som språk, textstorlek och liknande, och på så vis effektivisera dina sökningar hos en webbplats.

Cookies används även för att förbättra en webbplats användarbarhet. Man kan få fram statistik för eftersökningar och analys. Cookies hjälper med andra ord webbplatsen att identifiera dina behov och kan på så vis snabbt erbjuda dig information efter dina preferenser.

Hur använder vi Cookies?

Vi på Sparapengar.com använder oss av cookies för att samla in viktig statistik i utvecklingssyfte. Med denna statistik kan vi få en tydligare geografisk uppfattning om dig som besökare. Genom att analysera den inkommande data från dina cookies får vi möjligheten att optimera webbplatsens användarvänlighet. Vi kan se var besökare kommer ifrån, t.ex. Google, sociala medier, andra webbplatser osv. Man kan även se aktiviteter som sker på Sparapengar.com, t.ex. hur lång tid som spenderas, vilka sidor som besöks osv, också vilken enhet och operativsystem som används, t.ex. mobilen eller datorn.

Allt för att förbättra din upplevelse

Vi vill vara tydliga med att vi endast använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi kan inte identifiera vem du som individ. Med andra ord innebär det att du är helt anonym när du besöker Sparapengar.com. Man kan alltid blockera cookies om man vill, det kan dock påverka upplevelsen av webbplatsen negativt. Se nedan.

Läs mer om cookies

Post och Telestyrelsen har information kring cookies, om du vill veta mer.

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Microsoft beskriver hur man kan hantera cookies.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies