Pensionsspara

Pensionssparande är en viktig del av det totala sparandet. Den allmänna pensionen i form av allmän tjänstepension (ATP) och premiepension (PPM) ger en viss trygghet på ålderns höst, men den är mycket begränsad och det gäller normalt att man får gå ner i levnadsstandard den dag man går i pension i det fall den allmänna pensionen är den enda inkomsten.

Det finns flera möjliga komplement till den allmänna pensionen, däribland tjänstepension, individuellt pensionssparande (IPS), sparande i fondförsäkringar och sparande i kapitalförsäkring. För att säkra en pensionärstillvaro där du varje dag inte behöver vända och vrida på varenda krona är det klokt att starta ett pensionssparande för att komplettera den allmänna pensionen och ju tidigare du börjar spara till pension, desto bättre.

Spara till pensionen

Premiepension och allmän inkomstpension

Alla som har förvärvsarbetat har rätt till allmän inkomstpension samt premiepension. Dessa delar av den totala pensionen brukar illustreras med basen i en pyramid. 18,5% av lönen och andra ersättningar (föräldrapenning, a-kassa, med mera) avsätts till allmän pension. Av denna summa utgör 16% inkomstpension medan 2,5% är premiepension.

Din premiepension kan du påverka själv genom att göra fondval i PPM-systemet. Du kan ha fem fonder sammanlagt. PPM-systemet administreras via Premiepensionsmyndigheten.

Tjänstepension

Tjänstepension, som också kan kallas avtalspension, är en pensionslösning som garanteras av kollektivavtal. Kort sagt: arbetar du på en arbetsplats på vilken kollektivavtal gäller har du en garanti att arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension.

Pensionsspara i fondförsäkring

Fondförsäkring är en slags livförsäkring som har konstruerats på så vis att den kan fungera som pensionssparande inom ramen för tjänstepension. För att spara i en fondförsäkring flyttar du din tjänstepension till ett försäkringsbolag och får då själv förvalta kapitalet.Individuellt pensionssparande

Pensionsspara i IPS

Viktigt! Avdragsrätten för insättningar i IPS sänks från 12 000 kr till 1800 kr 2015 och avskaffas därefter helt 2016. Varje ny insättning på IPS-konto efter 2015 blir därmed föremål för dubbelbeskattning när pensionen betalas ut. IPS är därmed inte längre ett särskilt bra alternativ för att spara till pension.

Spara i kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en slags depå i vilken du kan handla med fonder och aktier utan att betala kapitalvinstskatt. Samtidigt kan du inte dra av förluster. Kapitalförsäkringen är ett alternativ för dig som vill spara till pensionen eftersom du själv när som helst kan skapa en utbetalningsplan på mellan 1-20 år med utbetalningar månadsvis, kvartalsvis, varje halvår eller varje år.

För kapitalförsäkringen betalar du en årlig schablonskatt på sparandet. Denna schablonskatt är med låga allmänna räntenivåer mycket fördelaktig. Schablonskatten är densamma för alla banker som erbjuder kapitalförsäkringar. En del banker tar emellertid också ut en årlig försäkringsavgift och en fast årlig avgift. För att behålla så mycket som möjligt av dina insättningar till din kapitalförsäkring ska du undvika dessa aktörer.

Spara i fonder och aktier

Ett annat alternativ för pensionssparande är att spara i aktier eller i fonder och andra värdepapper i en traditionell aktiedepå. Viktigt att notera är att varje kapitalvinst, det vill säga en vinst som uppkommer om du säljer ett värdepapper till ett högre pris än vad du köpte det för, ska beskattas med 30%. Du kan givetvis kvitta eventuella förluster mot vinsterna. Beskattningen sker på den totala värdeökningen.

Fler och fler inser vikten av att spara till pensionen, något som är ganska naturligt. När man inser att den pension man får från staten respektive arbetsgivaren innebär att man kommer att behöva sänka sin levnadsstandard påtagligt så ser man sig om efter lösningar. Lyckligtvis finns sådana att få. Ett framsynt och effektivt eget sparande är nyckeln till det liv man vill ha efter det att arbetslivet är avslutat så vad är viktigt att tänka på när man ska lägga upp det hela?
Se över vilken sparform som passar just dig

Tips och råd för ditt pensionssparande

Lite beroende på vilken inkomst du har, varifrån inkomsten kommer och när du har för avsikt att gå i pension så finns det olika sparformer som passar bättre än andra. Vad som lämpar sig bäst skiljer sig beroende på om du uppbär lön eller om du till exempel driver ett företag. Man bör även se över vilken sparform som passar beroende på vart man är i sitt yrkesliv. Om man är i början av sin karriär och vill planera långsiktigt så kan exempelvis ett investeringssparkonto vara att föredra.

Vad blir bäst utifrån just din ekonomiska situation?

Många börjar pensionsspara när man börjar etablera sig på arbetsmarknaden och man känner att ens ekonomiska situation är hyfsat stabil, inte sällan sker detta i samband med andra stora beslut, till exempel att man skaffar hus och/ eller bil. Just i samband med bolån öppnar sig möjligheten att sätta av pengar för pensionssparande samtidigt som man betalar av på lånet, på så vis minskar man sina skulder och ökar sina tillgångar tills den dagen man går i pension.

Vad är du beredd att satsa?

När man ska börja pensionsspara, alternativt lägga om sitt sparande så dyker en mängd frågor upp. Vad kommer det att kosta dig månadsvis och vad kommer det att vara värt? En del sparformer, exempelvis kapitalförsäkring har avgifter som kanske delvis äter upp de vinster som man gör, beroende på hur mycket man är beredd att investera, i sådana fall är kanske ett investeringssparkonto att föredra.

Se upp för dolda avgifter

Här gäller långsiktighet. Fråga vad avgifterna innebär, inte bara månadsvis och årsvis utan även var den totala kostnaden kommer att ligga på efter några år. Man kan givetvis flytta sitt sparande om man hittar alternativ men det känns alltid tryggt att man har en långsiktig investering som betalar sig.

Gå i pension senare

Många väljer att gå i pension tidigare om de får möjlighet till det. En del gör det för att de får, en del känner att de inte orkar mer och det måste man få avgöra själv. Men om man har orken och lusten till arbetet, och dessutom möjlighet att stanna kvar ännu något år eller två så finns det pengar att tjäna på det. Ju längre du jobbar, desto bättre pension.