Aktiespara

Att spara pengar i aktier är ett sätt att ta del av den ekonomiska utvecklingen lokalt, regionalt eller globalt för att få mer pengar. Aktiesparande har genom alla år varit den typ av sparande som har gett bäst avkastning men som också innebär en högre risk än traditionellt sparande då den aktie du investerat i kan sjunka i kurs.

Vad är en aktie?

Innan vi går in på detaljerna kan det vara bra att känna till vad en aktie är för något. Kort sagt är en aktie en andel i ett bolag, privat eller publikt. De aktier du kan spara i på börsen är andelar i publika aktiebolag som har tagit steget till börsen bland annat för att lättare kunna ordna med kapitalanskaffning om det skulle behövas. En aktie är fritt överlåtbar, det vill säga att den kan köpas, säljas, pantsättas, med mera.

Som ägare till en aktie har du rätt att delta på bolagstämma och ta del av utdelning av företagets vinster (förutsatt att bolagsstämman beslutar om sådan). Här är de bästa nybörjaraktierna enligt Aktieskolan.se

Spara pengar i aktier

Så här börjar du spara pengar i aktier

Har du en dator med internetuppkoppling kan du i princip börja spara i aktier på nolltid. Det du behöver är en depå hos en nätmäklare eller hos din vanliga bank och pengar att sätta in. Så fort du har pengar på ditt konto kan du göra din första transaktion.

Hos bankerna och hos nätmäklarna kan du aktiespara i aktier i bolag från hela världen, från små IT-bolag i Sverige till enorma konglomerat i USA och Asien. Du kan köpa så lite som en aktie, vilket gör att det inte behöver kosta många kronor att göra den första affären. Tänk dock bara på att räkna med courtage (se nedan) när du planerar vilka affärer du ska göra.

Konton för aktiesparande

Fram till för några år sedan fanns bara ett slags konto för sparande i aktier, nämligen aktie-depån (VP-depå). Denna finns givetvis kvar, men det finns numera två andra slags konton som alternativ, nämligen kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK). Respektive konto har sina fördelar och nackdelar, men om vi ska lyfta fram två saker är det att du med en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto betalar schablonskatt i stället för kapitalvinstskatt samt att inga affärer på måste deklareras. De flesta som aktiesparar gör det idag i en KF eller en ISK.Viktigt att tänka på innan du börjar aktiespara

Att spara i aktier innebär en risk. De pengar du satsar på en enskild aktie kan gå helt eller delvis förlorade och du är aldrig garanterad att få tillbaka dina pengar. Innan du börjar spara i aktier rekommenderar vi att du funderar något kring ett par viktiga punkter för att du ska vara så väl förberedd som möjligt när du gör ditt första köp.

Vad är din tidshorisont?
Normalt brukar man säga att aktier är ett tillgångsslag för längre tidshorisonter och att varje investering ska ses på minst 3-5 års sikt. Samtidigt finns det investerare som behåller en aktie i bara några minuter (daytraders). Det finns inget rätt eller fel, men det är viktigt att du bestämmer vilken tidshorisont du vill arbeta efter när du börjar aktiespara.

Hur mycket risk är du beredd at ta?
Sambandet mellan risk och potentiell avkastning i en aktieplacering är mycket tydlig och mycket direkt. Tar du större risk i en placering har du chans att få en högre vinst, men aktien kan också falla. Köper du en aktie med låg risk kan du förvänta dig lägre avkastning men också lägre fallhöjd.

Ett enkelt sätt att se risk för enskilda aktier att titta på beta-värdet. Detta nyckeltal anger hur mycket en aktie rör sig i förhållande till index (volatilitet). Beta-tal på under 1 visar på lägre risk medan beta på över 1 visar på högre risk.

Hur aktiv vill du vara i ditt sparande?
Om du vill kunna maximera ditt aktiesparande finns skäl att vara ganska aktiv i din förvaltning. Med det menas inte att du ska göra mängder av affärer, utan att du ska följa med i utvecklingen för de bolag du äger och även ägna tid åt att analysera marknader, detta för att du ska kunna göra förändringar i din portfölj om det behövs. Vill du helst inte vara aktiv alls, kan fonder, och särskilt då breda indexfonder med låga avgifter, vara ett alternativ.

Vill du ha möjlighet till löpande intäkter?
Många aktiebolag delar varje år ut en del av sin vinst i form av utdelning till aktieägarna. Utdelningen betalas ut per aktie och anges alltid i kronor. Utdelande aktier kan vara en viktig del i en aktieportfölj eftersom de säkerställer avkastning även om börsen skulle gå dåligt.

Courtage

När du sparar i aktier tillkommer vissa kostnader. Den som är vanligast är courtage, som är en avgift du betalar för varje köp och försäljning. Courtaget är till för att täcka de kostnader som nätmäklaren/banken har för att erbjuda dig möjligheten till handel med aktier. För att inte betala onödigt mycket i courtage så kan det vara bra att jämföra olika nätmäklare. Storbankerna har generellt sett höga avgifter jämfört med nätbanker som Avanza och Nordnet.  Jämför aktiemäklare på pengar.se om du vill få en överblick av vad det kostar att handla med aktier hos olika banker.

Courtaget kan räknas som procent av beloppet för transaktionen eller uppgå till en fast summa. Oftast så baseras din courtageavgift på hur många aktieköp och försäljningar som du gör. Desto fler, ju mer kommer du att behöva betala i courtage. Det finns dock alltid ett maxtak för hur mycket du ska betala.