Premiepension och PPM

Premiepensionen ingår i den allmänna pensionen och den står för 2,5% av din totala pension. Detta är alltså de pengar som din arbetsgivare betalar varje månad till Premiepensionsmyndigheten, förkortat PPM. Hur mycket som betalas in till din premiepension grundas på hur mycket du tjänar varje månad, men det finns ett tak på 36.312,50 kr per månad där dessa 2,5% räknas av.

Du kan alltså få maximalt:
36.312,50 kr  X 0,025 (2,5%) = 907,80 kr

Alla som är födda tidigast 1938 får premiepension genom anställning varje månad och Premiepensionsmyndigheten (PPM) förvaltar pengarna på ett konto tills dess att din årliga pension har räknats ut i samband med deklarationen. Du kan som tidigast vid 61 års ålder ta ut din premiepension och då bestäms ett månadsbelopp utefter din ålder och hur mycket som finns sparat på ditt pensionskonto. Du kan alltid välja att ta ut ett lägre månadsbelopp men aldrig ett högre belopp än det som räknats fram av Premiepensionsmyndigheten (PPM).

Påverka din premiepension

Denna pensionsform är en form av fondsparande där dina pengar sätts in i olika fonder som har möjlighet att stiga i värde. Fördelen med din premiepension är att du själv kan påverka den och avgöra i vilka fonder pengarna ska placeras.

Du kan välja att satsa på ett långsiktigt fondsparande med låg risk eller att satsa på fonder med hög risk för att snabbt få din PPM att växa, speciellt om du inte har så långt kvar till din pension.

Det finns egentligen ingen grundregel för om du ska välja ett sparande med låg eller hög risk, allt beror på hur du vill att ditt sparande ska utvecklas och vilka risker du är villig att ta, samt hur mycket tid och lust du har att lägga på hantering och placering av dina pengar.

När du fyllt minst 61 år och tar pension så kan du välja att flytta din premiepension till ditt allmänna pensionskonto, detta om du vill minska dina risker ytterligare. Du kan däremot inte flytta tillbaks pengarna till Premiepensionsmyndigheten och dina fonder från ditt allmänna pensionskonto.

PPM premiepension

Hög risk och låg risk

När du ska välja placering av din premiepension så får du välja mellan en rad fonder som innebär olika risker och chanser till olika avkastningar. Man kan generellt säga att fonder med hög risk kan ge större avkastning och således få din premiepension att växa snabbare, förutsatt att fonden växer i värde.

Om du väljer en fond med hög risk så innebär det att det finns en större risk att fonden tappar i värde och att du kan då förlora pengar. Det är inte vanligt att detta sker med fonder men man ska vara medveten om riskerna finns.

En fond med låg risk är stabilare och tryggare men innebär också att den oftast inte får samma snabba tillväxt som en fond med hög risk. En lågrisk fond kan däremot få din premiepension att växa väldigt mycket på lång sikt.Ta hjälp av experter för din premiepension

För att du ska få ut så mycket pengar som möjligt från din premiepension så krävs det att du gör rätt val och tar genomtänkta beslut. Utan kunskap om fonder, världsmarknaden och världens ekonomi så kommer det att vara väldigt svåra beslut för dig att ta.

Du kan få hjälp av experter på förvaltarbolag som har både kunskap och erfarenhet kring denna form av sparande. Dessa experter hjälper dig att placera dina pengar, där de sedan flyttas runt mellan fonder utefter kursändringar och vad experterna förutser vara bäst för din pension.

Förvaltarbolagen tar en liten kostnad för tjänsten, men med deras expertis så får du ett tryggare pensionsparande där du själv kan luta dig tillbaks och vara trygg med att rätt beslut tas för din premiepension. Med ett förvaltarbolag så växer din premiepension så mycket mer än om du själv skulle hantera dina fonder, så kostnaden för tjänsten blir en ren investering.