ICA mot e-handel

ICA investerar i nytt e- handelssystem

ICA har presenterst nyheten om att man kommer investera 600 miljoner kronor i brittiska företaget Ocando. Det handlar om en ny e-handelsplattform samt ett automatiskt e-handelslager. Arbetet ska pågå fram till 2022. Själva plattformsbytet kommer att börja 2021 och ska då vara klart 2022. År 2022 ska även ett automatiserat e- handelslager stå klart i Stockholm.

Enligt ICA:s VD Per Strömberg har man varit nöjd med det nuvarande systemet och det ska kunderna med vara. Han säger dock att man måste ta nästa kliv in i framtiden. ICA omsatte cirka en miljard i sin e- handel förra året och prognoserna säger att det bara lär öka. Enligt Strömberg är det inte orealistiskt att e- handeln står för tio procent av företagets omsättning i framtiden. Därför vill man ligga i framkant och hitta de bästa lösningarna nu.

Fördelar med den nya lösningen är att man använder sig av ett väletablerad företag inom dagligvaruhandeln. Det ska kunna ge bättre kunderbjudanden. Logistiken kring e- handeln ska bli mycket smidigare med hjälp av det automatiserade lagret.

Nackdelar med nya lösningen kan vara att det blir en övergångsperiod mellan handelsplattformarna där det kan uppstå vissa bekymmer som är svåra att förutsäga idag. Det framgår inte helt hur det automatiserade lagret i Stockholm ska fungera. Det skulle kanske kunna skapa fler arbetstillfällen men det kan också bli färre om mer saker sker automatiskt.

Mer information lär komma från ICA allt eftersom arbetet fortgår.