Så får ni ett samspel kring privatekonomin

Att prata om pengar är något många par, gifta som sambor, ofta drar sig för att göra. En anledning är att samtal kring hushållets ekonomi inte upplevs som en särskilt rolig aktivitet att göra tillsammans. En annan anledning är att det i många parförhållanden sedan länge finns en tydlig ansvarsfördelning i ekonomiska frågor. En tredje anledning kan också vara att det saknas tid att verkligen sätta sig ner och diskutera ekonomin både på kort och lång sikt.

Samtidigt är det viktigt att ha ett samspel om ekonomin. Det ger för det första klara spelregler för hur ni ska disponera era inkomster. För det andra skapar samspelet en ökad tillit och transparens. För det tredje kan ni göra hushållsekonomin mer robust genom att planera för framtiden tillsammans. Att planera tillsammans är också ett sätt att öka chanserna att nå era drömmar med förhållandet, familjen, boendet och så vidare.

Skapa en budget tillsammans

Hur tråkigt det än kan låta med en budget, bör du inse att en budget är ett utmärkt verktyg för att både planera och följa upp. Utan en budget i botten får du och din partner automatiskt en betydligt sämre koll på vilka pengar som kommer in och hur de disponeras vecka för vecka och månad för månad.

Med en budget kan ni styra precis hur era inkomster ska fördelas på konsumtion, sparande och investeringar. Ni får en konkret plan att följa och kan enkelt följa upp och vid behov justera något.

Sätt upp och utgå från gemensamma mål

Att sätta sig ner och plita ihop en budget upplevs som sagt inte som den avgjort roligaste aktiviteten. Genom att använda ett enkelt knep kan övningen dock bli betydligt roligare. Det handlar om att först drömma tillsammans och sedan utgå från drömmarna när budgeten ska snickras ihop. Är drömmen att köpa ett eget hus? Handlar det kanske om att ha råd med en utlandsresa varje år? Eller är en gemensam dröm att kunna satsa mer helhjärtat på era hobbyer? Det spelar ingen roll vilka drömmar ni har. Så fort ni har preciserat dem kan ni börja arbeta med en budget för att påbörja resan mot dem.

Om ni till exempel vill köpa hus finns förmodligen ett behov av att spara. Då gäller det att göra plats i budgeten för sparande. Dessutom kan ni titta på vilka utgifter ni kan skära i lite extra för att kunna spara ännu mer. Om ni utgår från gemensamma drömmar blir uppgiften med att konstruera en budget och sedan också följa den betydligt mindre jobbig än vad ni först trodde.

Håll den ekonomiska diskussionen levande

Att drömma tillsammans och sätta upp mål är den enkla (och roliga) biten i det ekonomiska samspelet. Det är betydligt svårare och förmodligen inte lika roligt att löpande stämma av, diskutera avvikelser från budgeten och så vidare. Ändå är det just det löpande arbetet som ger den stora effekten.

Mest centralt för att lyckas hålla den ekonomiska diskussionen vid liv är kanske att finna tid för den. Många par lever hektiska liv med heltidsarbeten, barn, hobbyer och andra åtaganden. Att mitt i vardagspusslet försöka klämma in tid för att sätta sig med ekonomin är kanske inte det enklaste, men det är en förutsättning för att ni ska få ett sunt samspel och också kunna nå era drömmar. Normalt behövs inte så mycket tid för att kika igenom den senaste tidens inkomster och utgifter samt att se om ni är på rätt väg i förhållande till era mål. Det kanske räcker med så lite som 30 minuter per vecka och det borde vara möjligt för alla att klara av.