Budgetera med 50/20/30-metoden

Det finns många sätt att göra en budget. Den absolut enklaste brukar kallas för 50/20/30-metoden. Denna metod visar hur dina inkomster fördelas på tre centrala utgiftsområden i din vardag. Det handlar om utgifter för:
1. Det allra nödvändigaste (50%)
2. Dina prioriteringar (20%)
3. Din livsstil (30%)

Idén med att budgetera på det här sättet är att du dels får en mycket snabb och enkel överblick av din ekonomi, dels enkelt kan göra justeringar varje vecka, varje månad, varje år. Nedan går vi först igenom vad som ingår i de tre utgiftsområdena för att sedan ge några snabba tips på hur du kan implementera en budget enligt den här modellen.

Det allra nödvändigaste

De nödvändiga utgifterna i din ekonomi är sådana som du måste betala för att helt enkelt överleva i det moderna samhället. Till den här kategorin ska du därför föra utgifter för hyra/amortering, bil eller annan transport, el, vatten, försäkringar och mat. För sistnämnda är det viktigt att notera att du inte kan räkna med luncher ute och mer extravagant kost.

Dina prioriteringar

Detta utgiftsområde handlar om utgifter och överföringar som leder dig till de mål du har satt upp för framtiden. Först måste du alltså prioritera och sätta upp mål. Några typiska exempel är att bli skuldfri, spara till ett eget hus, spara till pensionen eller kort och gott bli mer förmögen. Enligt budgetmodellen ska 20% av din inkomst gå till dina prioriteringar. Du delar upp denna bit av kakan hur du vill mellan sparande, investeringar, avbetalningar på lån, med mera.

Vill du ha snabba spartips? Läs mer här.

Din livsstil

Med 50/20/30-modellen har du nästan en tredjedel av din inkomst att spendera på annat än det nödvändigaste och dina prioriteringar. 30% kan upplevas som mycket, men för många ”försvinner” dessa pengar ganska fort. Kläder, abonnemang, gymkort, semesterresor, utgifter kopplade till hobbyer – det är många utgifter som ryms inom detta utgiftsområde.

Implementera 50/20/30-modellen

Om du vill implementera 50/20/30-modellen i din ekonomi ska du börja med att se hur du spenderar din inkomst idag. Om du är som de flesta, blir din fördelning i startläget förmodligen inte just 50/20/30. De flesta brukar hamna i en fördelning som mer liknar 50/0/50 och för en del blir summan av utgifterna högre än 100%.

Därefter ska du se till att försöka fördela dina utgifter så att din ekonomi under de kommande månaderna kommer att närma sig modellens procentsatser. Förmodligen får du ta små steg och närma dig fördelningen mycket gradvis, men dessa små steg ger stor effekt över tid.

Du bör se över din budget en gång i månaden. Titta på de transaktioner du har gjort under månaden och se hur utfallet blir jämfört med modellen. Om du upptäcker en större avvikelse, försök justera och följ upp den i ännu större detalj nästa månad.

Slutligen bör du notera att om du inte lägger några pengar i potten för dina prioriteringar, så är nuläget också så som din ekonomiska framtid kommer att se ut. Vill du ha en förändring är det nödvändigt att du fyller på denna kategori av utgifter/överföringar.