Investering

Att investera kan vara ett sätt att spara, åtminstone för privatpersoner. För företag är begreppet investera nämligen betydligt bredare och sparande är bara ett av de tänkbara målen med en investering. Idén med investeringar är att en kapitalinsats som görs idag ska ge avkastning i framtiden.

Med en investering i exempelvis en aktie hoppas man på att kursen på aktien ska gå upp så att man förr eller senare kan ta del av avkastningen.

Investeringar kan ses som överkurs jämfört med traditionellt sparande på sparkonton. Samtidigt finns chans till betydligt större avkastning, det vill säga mer pengar på kontot, om man väljer att våga sig ut och göra investeringar i exempelvis aktier, fonder, guld och fastigheter.

Investering

Investera pengar – risk och avkastning

Nedan ska vi titta lite närmare på fyra sätt att investera för att få mer pengar i framtiden, men först är det viktigt att notera några övergripande punkter.

Risk

När du gör en investering satsar du kapital i form av pengar på att en tillgång ska öka i värde. Just satsning är huvudordet här. Det finns nämligen inga säkra investeringar. Inte ens en obligation utfärdad av svenska staten är helt utan risk.

Det finns flera typer av risker. I fallet med obligationen är den största risken att räntan går upp, vilket gör att obligationskursen sjunker. Om du i stället handlar med aktier finns flera risker att ta hänsyn till. Bolaget i sig kan visa en dåligt utveckling (bolagsspecifik risk) och marknaden kan vika överlag (marknadsrisk). Handlar du med fastigheter får du ta höjd även för samhällsekonomiska risker och handlar du med guld har du en tydlig inflationsrisk att ta hänsyn till.

Risk och avkastning

Risk har ett direkt samband med avkastningen och kort gäller att ju högre risk, desto större chans till högre avkastning. Självklart gäller också motsatsen; tar du lägre risk i en investering blir chansen till högre avkastning mindre. Du bör alltid göra en riskanalys innan du gör en investering för att se om investeringen passar dig.

Investera i aktier

Aktier är det mest populära tillgångsslaget, kanske för att det numera med näthandlarnas framfart är så enkelt att investera i aktier på nätet. När du köper en aktie köper du en andel i ett bolag som är noterat på en marknadsplats (publikt bolag). Om aktien går upp i värde gör du en kapitalvinst. Om aktien i stället sjunker i värde gör du en kapitalförlust. Det är emellertid först vid försäljning som vinsten respektive förlusten realiseras, eller blir verklig med en annan benämning.

Idag kan du med en depå hos en nätmäklare investera i aktier i hela världen. Sverige är givetvis den största marknaden, men du kan enkelt även köpa aktier i Norge, Danmark, Finland, USA och Tyskland.

Investera i fonder

Att investera i fonder är ett populärt alternativ till att investera i aktier i och med den naturliga riskspridning som uppnås. En fond investerar nämligen i många aktier och/eller andra värdepapper.

Det finns många olika fonder att välja mellan. Tittar vi till exempel på antalet fonder i PPM-systemet för att få en bild av omfattningen hittar vi närmare 900 fonder och detta är bara en del av det totala utbudet som finns tillgängligt för svenska investerare.

Fonder kan kategoriseras på många sätt. Det finns renodlade aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder, råvarufonder, med mera. Särskild vad gäller aktiefonder finns dessutom många underkategorier. En del aktiefonder har ett mycket tydligt fokus på till exempel IT eller medicin/biotech (branschfonder) medan andra fokuserar mer på geografiska marknader såsom till exempel Sverige, USA, Kina eller tillväxtmarknader.

Investera i guld

En investering i guld har genom historien setts som en ”säker hamn” i tider av turbulens på de finansiella marknaderna samt i perioder av hög inflation. Anledningen till guldets speciella status är att lagret av guld i världen är mer eller mindre konstant. Det finns i princip lika mycket fysiskt guld idag som för 20 år sedan och för 100 år sedan.

Du kan investera i guld på tre sätt. Enklast är att investera i värdepapper som är kopplade till guldpriset. Denna investering är emellertid förenad med både marknadsrisker och värdepapperspecifika risker. Ett annat sätt är att investera i bolag inom guldbrytning och ett tredje är att investera i fysiskt guld i form av mynt och guldtackor.

Investera i fastigheter

Att investera i fastigheter blir mer populärt bland privatpersoner, detta genom att avkastningen är jämn och att fastighetsmarknaden har en mycket låg korrelation med utvecklingen på världens börser. Enligt många förvaltningsmodeller med en god avkastning över tid, till exempel Yale-modellen, ska fastigheter vara en central del av portföljen.

Det finns flera sätt att investera i fastigheter. På senare tid är det alternativa investeringar i onoterade fonder som äger hyreshus och servicefastigheter som främst har varit på tapeten men möjligheten finns även att investera i fastighetsfonder och fastighetsaktier.