Hur ser storbankerna på investeringar och sparande 2018?

Det är snart dags att runda av 2017 och blicka framåt mot 2018. För den som är aktiv med sparande och investeringar är det en tid då man med fördel kan analysera året som gått och planera för nästa år. Vilka investeringar har gått bra? Vilka har gått mindre bra? Hur ska man satsa nästa år?

Alla de stora affärsbankerna är alltid aktiva med att presentera en så kallad marknadssyn för varje månad. Idén är att marknadssynen ska ge sparare och investerare allmänna råd för de kommande månaderna. Den mest intressanta månaden är december, då affärsbankerna alltid blickar framåt. Så, vad är storbankernas syn på ekonomi och finans 2018, och hur kan 2017 sammanfattas?

En positiv syn på 2018

Storbankerna presenterar överlag en positiv syn på marknaderna inför 2018. Ledordet är att ”ekonomin tuffar på” och att företagen generellt visar bra siffror. Några av analytikerna pekar emellertid på att värderingarna på en del bolag börjar skjuta i höjden vilket gör att aktiemarknaden kanske inte ger någon rekordavkastning under året som kommer. När det gäller frågan om överhettning och eventuella bubblor menar analytikerna dock generellt att det inte finns någon aktiebubbla.

Förutsättningarna inför 2018 är, enligt alla storbankerna, relativt hyggliga. De finner ingen anledning att revidera sina övergripande råd kring placeringar i aktier, fonder och andra tillgångsslag. Rekommendationen är övervikt i aktier och att placeringen då bör vara i antingen breda aktiefonder eller i en väl diversifierad portfölj av enskilda aktier.

Mindre Europa, mer USA

När det gäller aktier och fonder är de flesta analytiker inne på att det är klokt att minska exponeringen mot Europa och i stället placera pengarna i amerikanska bolag eller fonder med amerikanska aktier. Analytikerna ser helt enkelt att de större europeiska bolagen har svårt att öka vinsterna. Konjunkturen är stark i Europa som helhet, men det visas inte i börsbolagens siffror och det är en besvikelse. På andra sidan Atlanten fortsätter de amerikanska bolagen att göra stora vinster, och även om värderingarna är ganska höga på många håll så kan det finnas mer att ge. Dessutom kan den nya skattereformen ge ytterligare en skjuts till bolagens vinster under 2018.

Samtidigt är rådet att inte placera för mycket i USA. I en balanserad portfölj menar analytikerna att USA fortfarande ska ha undervikt.

Sammanfattning av 2017

Om du har haft aktier och fonder i portföljen under 2017 har du förmodligen fått en ganska god avkastning. Globala aktieindex är upp omkring 10% sedan årsskiftet och den svenska börsen har gett bara någon procentenhet mindre. USA tog tidigt täten och det breda indexet S&P500 är upp närmare 20%. Dessa siffror är aktuella vid publiceringen av den här artikeln.

För investeringar i räntefonder, såväl korta som långa, har avkastningen i stället varit skral. I många fall har resultatet till och med blivit negativt. Detsamma gäller för sparkonton. Den lilla ränta som man ändå har kunnat få på vissa sparkonton har nämligen ätits upp av skatter och inflation. Obligationsfonder som har företagsobligationer i portföljen tillhör de enda vinnarna när det gäller tillgångar med låg risk.

Kommentar: Ovan är en sammanfattning av marknadssynen för 2018 hos storbankerna. Som privat investerare bör du använda information av detta slag endast som en del av all den information du utgår ifrån när du tar beslut om dina investeringar.