Hur kan man få 10% ränta?

Om du har sparade medel som du inte gärna vill investera i exempelvis aktier eller fonder har du alternativet att placera pengarna på inlåningskonton hos banker och kreditbolag. Du känner säkert till att det inte blir ett öre i ränta om du behåller pengarna hos storbankerna och det blir inte många kronor i avkastning ens om du vänder dig till en nischbank som har som specialitet att erbjuda lite högre sparräntor.

Samtidigt finns det, som du kan se här på vår sida om sparräntor, aktörer som erbjuder betydligt högre räntor än vad bankkollektivet gör. Frågan är hur det är möjligt? En annan viktig fråga är om det är säkert att sätta in hos dessa aktörer.

10 procent ränta på högräntekonto

Finansierar utlåningsverksamhet

Det finns ett antal olika typer av bankverksamheter och liknande verksamheter, och för varje typ finns en specifik uppsättning regler. En storbank är noga reglerad i varje aspekt medan andra aktörer kan ha lite friare tyglar. När det gäller inlåning finns i praktiken två stycken olika fack i vilka aktörer som bedriver inlåning kan placeras.

För det första har vi banker, kreditbolag och kreditinstitut som måste vara anslutna till statens system för insättningsgaranti. Skulle banken eller kreditbolaget gå i konkurs eller på annat sätt ställa in betalningarna kommer du att få dina innestående medel tillsammans med upplupen ränta utbetald av svenska staten.

För det andra finns aktörer som kallas inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen som just ”inlåningsföretag” enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299) och de är inte anslutna till insättningsgarantin.

Syftet med regleringen av inlåningsföretag är att kreditbolag som bedriver utlåning ska kunna få in kapital för utgivande av krediter. Dessa företag kan inte låna av exempelvis riksbanken utan de måste alltså hitta andra sätt att få in medel att låna ut.

De sparkonton som dessa inlåningsföretag erbjuder är inte skyddade av staten i händelse av konkurs och pengarna får användas uteslutande för utlåning och expansion. För att skydda konsumenterna, det vill säga de som sätter in pengar på sparkonton hos inlåningsföretag, finns en beloppsbegränsning på 50 000 kr per privatperson. Skulle summan någon gång överstiga 50 000 kr, till exempel när ränta kapitaliseras, betalas överskottet ut automatiskt.

Om du tycker att ovan redogörelse låter lite komplicerad är här en sammanfattning:

  • Banker är automatiskt anslutna till insättningsgarantin
  • Inlåningsföretag kan inte låna av riksbanken utan måste vända sig till allmänheten
  • Inlåningsföretag får använda av kunder insatta pengar endast för utlåning
  • Varje privatperson kan ha maximalt 50 000 kr sammanlagt innestående
  • Om inlåningsföretaget går i konkurs går de sparade pengarna i regel förlorade.

Automatiskt högre ränta

Insättningsgarantin kostar bankerna pengar. Avgiften, som ska betalas till Riksgälden, sätts normalt till mellan 0,06-0,14% och den räknas på hela inlåningen ett givet år. Banken vill givetvis ha tillbaka dessa pengar och det innebär lägre sparränta. Emellertid kan givetvis denna tiondel av en procent inte förklara de enorma skillnaderna mellan sparande på vanligt sparkonto hos en bank och sparande på högräntekonto.

Förklaringen ligger i stället i huvudsak i det så kallade räntenettot. En storbank som erbjuder bolån, privatlån, billån, med mera, har normalt ett ganska lågt räntenetto. Det skiljer helt enkelt inte så mycket mellan inlåningsräntan (0% just nu) och vad man erbjuder till exempel en bolånekund.

Hos ett inlåningsföretag är räntorna för utgivna krediter betydligt högre. Privatlån med mer generösa villkor och smslån betingar mycket högre räntor än bolån och erbjudanden om privatlån som riktas mot låntagare med god ekonomi, och det gör automatiskt att inlåningsräntan kan bli mycket hög.