Var försiktig med nya kryptovalutor

I kölvattnet efter den explosiva utvecklingen av värdet på bitcoin lanseras nu nya kryptovalutor på löpande band. Många ser stora möjligheter med kryptovalutor och alla som investerar tidigt vill se värdet av de digitala mynten öka på samma sätt som värdet på bitcoin har stigit brant de senaste åren.

För den som vill investera i nya kryptovalutor via så kallade Initial Coin Offerings är det mycket viktigt att vara mycket försiktig. Precis som för alla andra investeringar finns risken att investeringen minskar i värde eller till och med blir helt värdelös. Det ska också sägas att det finns en hel del ljusskygga aktörer som ser chansen att utnyttja intresset för kryptovalutor i syfte att iscensätta bedrägerier.

Vad är en Initial Coin Offering?

En Initial Coin Offering (ICO) är ett slags investeringserbjudande genom vilket allmänheten inbjuds att finansiera uppstartskostnaderna för en ny kryptovaluta. Som belöning för bidraget till uppstarten får investerarna ett antal enheter av den nya valutan.

Om investeringen blir en bra affär eller inte beror på många saker. Bärigheten i idén i sig, den tekniska plattformen, konkurrensen med andra kryptovalutor och givetvis också grundarnas avsikter är bara några faktorer som påverkar utfallet. Oavsett om erbjudandet kan sägas vara fördelaktigt eller inte finns det också fyra andra saker att fundera igenom och fundera på innan man gör en investering i en ny kryptovaluta genom en ICO.

Investera i kryptovaluta – tänk på det här

Om du är intresserad av att investera i nya digitala valutor ska du noga uppmärksamma de nedan fyra punkterna. Om du gör din hemläxa är risken mindre att du tar ett ogenomtänkt och/eller dåligt beslut. Läs mer information om kryptohandel innan du gör några åtgärder för att investera dina pengar.

Inget konsumentskydd
Kryptovalutor är överlag inte reglerade. Det finns till exempel ingen organisation bakom bitcoin. Det är ju också i princip grundidén med kryptovalutor. För att de ska fungera som anonyma betalningsmedel gäller det att det inte finns någon aktör som kontrollerar dem. Det betyder också automatiskt att det inte finns något konsumentskydd att luta sig mot. Du har ingen myndighet att vända dig till om du skulle identifiera någon oegentlighet och skulle investeringen bli värdelös till exempel på grund av att grundarna lägger ner verksamheten har du svårt att göra någon fordran gällande.

Liten eller obefintlig andrahandsmarknad
Om den ICO du investerar i inte blir någon större succé finns risken att du blir sittande med en summa enheter i den nya kryptovalutan som du i praktiken inte kan göra dig av med vare sig genom köp eller inlösen mot ”riktiga” pengar. Det är långt ifrån alla kryptovalutor som kommer att bli lika populära som bitcoin, som ju nu börjar bli ett allmänt accepterat betalningsmedel.

Missvisande marknadsvärde
Priset för en enhet av den nya kryptovalutan behöver inte vara direkt kopplat till ett marknadsvärde och det gör det svårt att veta vad en investering egentligen är värd. Om det finns en direkt koppling till en världsomspännande valuta, såsom amerikanska dollar, blir det lättare att räkna på investeringen, men samtidigt finns inget som säger att grundarna inte utan förvarning kan ändra på värderingsmodellerna.

Risk för bedrägerier
Slutligen finns så givetvis också en risk för bedrägerier. Det säger sig självt att det allt större intresset för kryptovalutor gör att mer ljusskygga element flockas till branschen med planer på att genomföra bedrägerier. Om du är det minsta tveksam till en ICO bör du undvika att investera!