Grattis Halland – ni har billigast mat i landet

Pensionärernas riksorganisation (PRO) har många uppgifter. De flesta kretsar naturligtvis kring verksamheter för att föra fram pensionärernas intressen, men en av uppgifterna ger resultat som är nyttiga för alla. Vi talar givetvis om den stora prisundersökningen för livsmedel som PRO genomför varje år.

I årets undersökning visade det sig att prisförändringarna mellan 2015 och 2016 var små. I princip har priserna faktiskt stått stilla, vilket är i linje med förändringarna i konsumentprisindex. Den billigaste maten finns i Halland medan de som bor i Norrbotten får betala mest för sin mat.

Nästan 500 kr mellan billigast och dyrast

I PRO:s stora prisundersökning gör organisationens medlemmar ideellt flera tusen besök i livsmedelsbutiker runt om i hela landet. Ungefär var sjätte butik besöks och för varje butik undersöks priserna för en varukorg med ett antal typiska matvaror. Resultaten sammanställs sedan för att ligga till underlag för statistik. Ett mål med prisundersökningarna är att öka prismedvetenheten både hos PRO-medlemmar och allmänheten i stort. Ett annat mål är att identifiera tydliga skillnader till exempel geografiskt och vad gäller betydelsen av livsmedelsbutikernas storlek.

Enligt färska resultat från undersökningen kostade en varukorg med livsmedel 2016 i genomsnitt 982,44 kr. Butikerna i Halland var billigast medan butikerna i Norrbotten var dyrast. Prisskillnaden mellan länen var faktiskt närmare 100 kr.

Överlag är livsmedelspriserna lägst i de södra och sydvästra länen. Halland, Skaraborg och Skåne är de län där maten är billigast. I den andra änden av skalan återfinns länen i Norrland samt Stockholm, Göteborg och Uppsala. Att norrlandslänen är dyra handlar framför allt om avstånd. Att storstäderna ligger dåligt till i statistiken handlar istället framför allt om den allmänt sett högre prisnivån (löner, lokaler, med mera).

Om vi räknar med den lite mer detaljerade statistiken kring små respektive stora livsmedelsbutiker blir skillnaden mellan den billigaste och den dyraste varukorgen ännu större. Den billigaste varukorgen kostade 743,52 kr medan den dyraste gick på 1200,40 kr. Det ger en skillnad på 457 kr!

Ekologiskt är klart dyrare

I prisundersökningen för 2016 tittade PRO också på prisnivåerna för ekologiska livsmedel. I sammanställningen av resultaten framkom att en varukorg med enbart ekologiskt producerade varor var rejält mycket dyrare än en konventionell varukorg. Prisskillnaden för de totalt 17 varor som jämfördes var i snitt närmare 22 procent. Prisskillnaderna mellan traditionella varor och ekologiskt producerade diton minskar successivt, men fortfarande i en mycket blygsam takt.

För mer om resultaten av PRO:s stora prisundersökning 2016 och om undersökningen i sig, klicka här.