Buffertspara för ekonomisk trygghet

Har du en buffert, och i så fall hur länge förväntar du dig att den räcker? Om du har en buffert på sex månadslöner är du bättre rustad för dåliga tider än hela 60 procent av befolkningen. Enligt en undersökning i regi av Länsförsäkringar Bank har det nämligen visat sig att endast fyra av tio vuxna i Sverige har tillräckligt med sparade pengar för att klara sex månader utan andra inkomster.

Bland de som räknas som låginkomsttagare är sårbarheten ännu större. I gruppen ensamstående med hemmavarande barn är det fler än var fjärde person som inte har någon buffert alls eller som klarar sig maximalt en månad om lönen skulle sluta komma in. I Länsförsäkringars undersökning visar det sig också, kanske något överraskande, att även många höginkomsttagare är mindre flitiga med att spara pengar. 17% av dem som tjänar mellan 45 000 – 50 000 kr uppger att de klarar sig maximalt en månad på sin buffert vid exempelvis arbetslöshet.

En buffert på tre månadslöner är minimum

Tre månader är en vedertagen tidsperiod för vad som bör vara minimum för en buffert för hushållet, och det är den tidsrymden som kommuniceras från såväl budget- och skuldrådgivare som politiker. Den främsta anledningen är att det kan ta upp till två månader innan ersättningar från Försäkringskassan eller A-kassan börjar komma. I tillägg blir dessa ersättningar normalt betydligt lägre än den tidigare inkomsten, varför det är klokt att ha en reserv som täcker en del av räkningarna för den tredje månaden.

En anledning till att förhållandevis få svenskar ser till att spara ihop till en nödvändig buffert, är enligt Länsförsäkringars analys att incitamenten för att lägga undan pengar för framtiden är mindre tydliga. Låga kostnader för konsumtionslån bidrar till exempel till att många upplever det som betydligt smidigare att låna till ett inköp än att spara till det.

Så här börjar du spara

Alla kan spara pengar för att bygga upp en buffert. Även den som lever på en mycket begränsad inkomst har möjlighet att spara ett mindre belopp varje månad, och det är precis på det sättet som ett buffertsparande bör byggas upp. Till och med några hundralappar per månad ger en grund, och med lite större sparande kan bufferten inom något år gott och väl täcka en eller flera månader utan inkomst.

För att få bufferten att växa snabbare är det klokt att placera pengarna på ett sparkonto med ränta. Räntorna är visserligen mycket nedpressade för tillfället, men det går att få avkastning på upp emot en procent på insatta medel.