Månadsspara i fonder för högre avkastning

Om du vill spara i fonder är det klokt att göra det genom månadssparande på mindre belopp istället för att göra större engångsinsättningar vid slumpmässiga tillfällen under året. Anledningen stavas riskspridning och följden blir att du får fler fondandelar när börsen går dåligt. Dessa extra fondandelar ger dig sedan mer avkastning i takt med att börsen sedan stiger.

Lite populärt brukar man säga att månadsspar gör det enklare att köpa billigt samtidigt som man är med på uppgångar, vilket är en uppenbar fördel. En annan mycket stor fördel med månadsspar är enkelheten. I regel är det bara att bestämma vilka fonder man vill investera i och fördelningen dem emellan samt hur stort det månadsvisa investeringsbeloppet ska vara. När man sedan aktiverar månadsspar sker allt automatiskt.

Fler andelar vid nedgång

Månadssparande sprider risker och ger chans till högre avkastningVi ska ta ett konkret och enkelt exempel för att visa hur månadsspar är fördelaktigt. Du månadssparar i en indexfond som följer utvecklingen för de största bolagen på Stockholmsbörsen (OMX Stockholm 30). Beloppet som dras varje månad från antingen ett befintligt transaktionskonto hos din bank/nätmäklare eller ditt lönekonto är 3000 kr. Vi utgår från att börsen under ett givet år startar och slutar på samma värde men att den sjunker under årets första sex månader för att sedan gå upp under det andra halvåret.

I januari sjunker index från 100 till 95. Vid köptillfället i slutet av januari får du därmed fler andelar för din insättning. Du betalar faktiskt egentligen bara 2850 kr för att få lika många andelar som du hade fått om du hade köpt andelarna den 1 januari. Om vi säger att du den 1 januari hade fått en andel för 3000 kr får du i slutet av januari över 1,05 andelar för din insättning. Börsen fortsätter sedan att sjunka med 5 procent varje månad fram till och med maj och för varje ny månadsinsättning får du fler och fler andelar jämfört med vad du hade fått om börsen hade stått stilla. I maj får du hela 1,33 andelar för dina 3000 kr.

I juni och juli vänder börsen för att sedan öka med 5 procent för varje månad. Då får då successivt färre andelar vid dina köp men du betalar fortfarande mindre än vad du skulle gjort i januari, detta samtidigt som du har fler andelar som arbetar för dig. När vi summerar året har du sammanlagt gjort insättningar på 36 000 kr och för dessa pengar har du fått betydligt fler andelar än de du skulle fått med en engångsinsättning på samma belopp den första januari.

Att notera är att Stockholmsbörsen sedan våren 2015 har varit i en nedåtgående trend, men även har uppvisat några toppar. En mycket vältimad engångsinsättning (till exempel i början av februari 2016) kan ha gett en mycket fördelaktig utveckling fram till publiceringsdatum för den här artikeln. Samtidigt ska noteras att det är notoriskt svårt att ”träffa rätt” och månadsspar gör att behovet av att köpa ”på botten” minimeras.