Män och kvinnor sparar till olika saker

Om du idag är aktiv med att spara pengar, varför gör du det? Är det för att skapa en rejäl buffert för sämre tider eller för att ha råd att utforska dina hobbyer i större utsträckning? Vill du kunna ge dina barn en bra start när de lämnar boet eller vill du helt enkelt kunna bli ekonomiskt oberoende? Det finns nog lika många anledningar (och kombinationer därav) att spara som det finns människor på planeten.

Kvinnor sparar till trygghet – män till ekonomisk frihet

Rubriken är något tillspetsad, men den är inte långt ifrån sanningen. Enligt forskning har kvinnor ett betydligt större perspektiv på trygghet i sitt sparande än vad män har. Istället för att drömma om och därmed försöka spara till ekonomiskt oberoende är det sparande till trygghet med viss guldglans som är i centrum.

Något generellt förklarat vill många kvinnor kunna känna att sparande och investeringar resulterar i större utrymme för harmoni och sinnesro samtidigt som sparmedlen gärna också får räcka till upplevelser. För män är det i stället friheten att bestämma helt och hållet själv över livet och själva tanken om att vara ekonomiskt oberoende som lockar.

Sparmålen märks i sättet att spara

Nu när vi har en översikt av till vad män och kvinnor sparar kan det vara intressant att se om detta speglas i hur sparandet går till? Det är faktiskt tydligt att det är så.

För det första kan vi säga att mäns sparande är mer inriktat mot att ackumulera större summor pengar snabbt än vad kvinnors sparande är. Av den anledningen är mäns sparande betydligt mer riskfyllt. I en översiktlig undersökning som nätmäklaren Nordnet gjorde för ett par år sedan framkom bland annat att män gör fler värdepappersaffärer per månad än vad kvinnor gör. Det framkom också tydligt att män är sämre på att sprida riskerna.

Kvinnor har överlag en nyktrare syn på möjligheten att spara och investera för att uppnå drömmar. Kvinnor väljer alternativ med lägre risk och ser till att månadsspara i betydligt större utsträckning än vad män gör. Det verkar överlag som att kvinnor har betydligt mer tålamod.

Att kvinnor söker säkrare placeringar gör tyvärr också att de går miste om en hel del i avkastning. Till exempel är det många kvinnor som helst undviker aktier och fonder av rädsla för att förlora pengar. I stället placeras pengarna på sparkonton som ger ingen eller en högst marginell ränta.

Hur stämmer detta in på dig?

Hur sparar du för att kunna skapa en framtid där du kan uppfylla dina drömmar i högre grad än vad du kan nu? Tar du stora risker eller har du tålamod och sprider dina placeringar över många olika värdepapper och tillgångsslag? Ett mellanting mellan det ”typiskt” kvinnliga och det ”typiskt” manliga är nog att föredra om du vill lyckas med ditt sparande över tid.