Investera i lån med hög avkastning via Savelend

Om du inte vill placera dina pengar i fonder eller aktier, eller bara vill ha lite större riskspridning i ditt sparande, kan ett sparande hos Savelend vara ett alternativ. Hos den här aktören inom peer-to-peer-utlåning får du en mycket konkurrenskraftig ränta som faktiskt kan överstiga vad aktiemarknaden ger över tid, detta dessutom till lägre risk.

Investera i snabblån och privatlån

Savelends koncept är mycket enkelt. Med de pengar du sätter in fungerar du helt enkelt som en bank, med det undantaget att du inte behöver vara delaktig i den administration som är förenad med utlåning. Savelend handhar allt det tekniska samt gör alla kreditkontroller, handlägger utbetalningar, skickar ut påminnelser, med mera.

Du väljer själv om du vill investera i enskilda lån på en slags marknadsplats för lån eller om du vill att Savelend automatiskt ska fördela dina pengar över ett större antal lån, detta via produkten SmartInvest. Sistnämnda är det säkraste sättet att spara hos Savelend.

Dina pengar kan investeras i både snabblån och privatlån. För snabblån kan låntagarna ansöka om ett belopp på mellan 1000 – 5000 kr. Återbetalningstiden är 30 dagar. För privatlån är lägsta belopp att låna 15 000 kr medan högsta belopp är 50 000 kr. Återbetalningstiden är på mellan 6-60 månader.

Hur stor blir avkastningen?

Den genomsnittliga avkastningen var 14,8% för 2015 och cirka 13,4% för 2016. Om detta är representativa siffor för åren som kommer är svårt att sia om eftersom så många faktorer är i spel. Det allmänna ränteläget, den allmänna ekonomin i samhället, Savelends förmåga att attrahera kapital för utlåning samt populariteten för varumärket är några av faktorerna som avgör den faktiska avkastningen över tid.

Värt att notera är att Savelends genomsnittliga avkastning ligger högre än vad andra P2P-långivare kan erbjuda. Det är det faktum att Savelend också erbjuder snabblån i tillägg till privatlån som ger upphov till denna situation.

Vad är riskerna?

Savelend erbjuder inte insättningsgaranti, detta eftersom det rent faktiskt är varje enskild investerare som är den som lånar ut pengarna. Att dina pengar inte är skyddade av den statliga garantin innebär automatiskt att risken med att investera via denna aktör ökar. Du är inte garanterad att få tillbaka de medel som du har lånat ut. Om en låntagare inte kan betala är det du som långivare som får ta den förlusten.

Produkten SmartInvest fungerar som ett sätt att minimera effekterna av denna risk. Genom SmartInvest ser Savelend till att du investerar maximalt 1/60 av din behållning på kontot per lån. Har du exempelvis 15 000 kr på ditt konto kan du alltså som mest förlora 250 kr på ett enskilt lån.

En annan risk har med likviditeten på ditt konto att göra. Ett investeringskonto hos Savelend fungerar inte på samma sätt som ett vanligt sparkonto i den aspekten att du kan ta ut dina pengar när du vill. De pengar du har satt in har ju betalats ut i lån till låntagarna och kan inte disponeras av dig. Av den anledningen ska du se ett sparande via Savelend som en investering, inte ett direkt alternativ till ett sparkonto som du vill använda exempelvis för buffertsparande. De amorteringar och ränteinbetalningar som kommer in kan du emellertid disponera fritt.