Se upp med avgifterna i dina fonder

Att investera i aktiefonder är ett enkelt och smidigt sätt att ta del av värdeökningen över tid på finansmarknaderna. Det kan vara stormigt på börserna och räntemarknaderna emellanåt, men på lång sikt finns ingen investeringsform som slår breda satsningar på aktiefonder.

Idag finns ett femsiffrigt antal aktiefonder som vänder sig till svenska sparare. Du hittar en stor majoritet av dessa hos nätmäklare som Avanza och Nordnet och det krävs bara att du öppnar en depå eller ett investeringssparkonto för att komma igång. Fiffigt nog kan du öppna ett konto med BankID, vilket gör att du kan börja investera direkt.

Här ska vi inte gå in på val av fonder, placeringshorisont eller liknande. Här ska vi i stället ta upp frågan kring avgifter. Det är en fråga som sällan är på tapeten när man talar börs, aktier och fonder, men den är kanske den viktigaste.

Avgifterna påverkar din avkastning

Varje fond tar ut avgifter. Det finns i huvudsak tre olika typer av avgifter, nämligen:

  • Fast förvaltningsavgift
  • Transaktionsavgifter
  • Prestationsbaserade avgifter

Den fasta förvaltningsavgiften är tänkt att dels täcka fondförvaltarnas kostnader för löner, kontor, resor och så vidare, dels ge förvaltarna en vinst. Den här avgiften kan vara på allt mellan någon tiondels procent och ett par, tre procent.

Transaktionsavgifter är avgifter vi fondsparare betalar för att täcka de köp och sälj som görs i fonderna. Prestationsbaserade avgifter, slutligen, är sådana som vissa fondförvaltare tar ut i det fall fondens resultat blir bättre än exempelvis ett jämförelseindex.

Fondavgifter tas ut löpande under året. Förvaltningsavgift och transaktionsavgifter tas ut oavsett hur fonden faktiskt presterar.

Varje procent i avgifter ger en negativ påverkan på din avkastning. Om avgiften är 1% och fondens avkastning egentligen är 10% blir resultatet för dig alltså 9%. På ett år kanske denna minskning av din vinst inte känns så betungande, men på sikt gör avgifterna stora hål i avkastningen.

Ränta på ränta för avgifter

Ränta på ränta är en princip som du kanske känner till sedan tidigare. Den används främst för att exemplifiera hur små positiva förändringar ger stora resultat över tid. Ränta på ränta fungerar emellertid också ”åt andra hållet”. Små negativa resultat ger över tid stora negativa resultat.

Om du köper fonder med höga avgifter kommer din avkastning att ta stryk löpande och dessutom kommer bortfallet att accelerera ju längre du äger fonden. Över tid blir skillnaden mellan två fonder med olika avgifter att bli mycket stor. Vi kan ta ett exempel för att visa på detta förhållande.

Du sätter in 50 000 kr i Fond 1 och 50 000 kr i Fond 2 samma dag. Fond 1 har en relativt hög avgift på 2,50% medan Fond 2 är ett billigare alternativ med en avgift på 0,40%.

Fonderna presterar precis på samma sätt under en tioårsperiod och ger en årlig avkastning på 8% före avgifter och skatt. Resultatet som du ser på din depå kommer dock skilja sig rejält.

För Fond 1 (det dyrare alternativet) kommer din avkastning att vara totalt 167,60% och värdet kommer att vara 83 802 kr. Det är såklart inte så dumt. Samtidigt kommer du att ha betalat 17 220 i avgifter vilket motsvarar över 50% av avkastningen!

För Fond 2 (det billigare alternativet) blir saldot efter tio år 103 705 kr, vilket är 19 903 kr mer än för det dyrare alternativet. Du har under tioårsperioden endast betalat 3066 kr i avgifter, vilket motsvarar 5,71% av avkastningen.

Indexfonder är ett klokt alternativ

Om du tittar på utbudet av fonder hos nätmäklarna eller hos din internetbank kommer du att upptäcka att majoriteten av fonderna har en avgift på mer än 1%. Hur ska man då hitta en fond av den billiga typen som vi beskriver ovan? Svaret är att du ska leta efter fonder som har ”index” i namnet. Dessa alternativ är så kallade passiva fonder som är tänkta att spegla ett aktieindex. Det kan till exempel handla om Stockholmsbörsens OMX30 eller S&P500 i USA.

Motsatsen till passivt förvaltade indexfonder är aktivt förvaltade fonder. I dessa tar förvaltarna helt egna beslut om vilka aktier som ska finnas med i portföljen, vilket är ett för oss sparare dyrare alternativ. Det finns vissa förvaltare som lyckas slå index. De allra flesta gör emellertid inte det, särskilt inte över en längre tidsperiod. Om du vill se till att avgifterna inte äter upp din avkastning, välj indexfonder.