Medborgarlön pågår i Finland

Under två år ska projektet medborgarlön  pågå i Finland. Då får de 2000 arbetslösa personerna 560 euro per månad i skattefri basinkomst, så kallad medborgarlön. Det finns inga motkrav. Medborgarlönen betalas ut som vanligt varje månad oavsett om man fått in inkomst på annat sätt eller inte. Man vill alltså undersöka om en trygg basinkomst påverkar motivationen till att skaffa sig annan inkomst. I dagens Finland är det vanligt med vikariat och kortare visstidsjobb. Som systemet ser ut idag är det inte säkert att man tjänar på att ta arbete en vecka då man förlorar hela sin arbetslöshetsersättning. Tanken nu är alltså att det ska bli mer lönsamt att arbeta eller starta företag. Man vill också undersöka hur livskvaliteten påverkas för de som tar emot ersättningen.

Ett år har gått, ett år kvar

Så här i halvtid verkar Finland se positivt på projektet. Ett exempel är en sexbarnspappa som hade gått i personlig konkurs och var deprimerad innan han blev utvald att delta. Nu har han startat en egen verksamhet samt sysselsätter sig med konst. Han upplever att en trygg inkomst ökar livsglädjen. I Finland tycks man redan vara beredda på att större testgrupper kan behövas.

Intresset från svenskt håll tycks vara svagt.